Archiwa tagu: Rekrutacja i dobór pracowników w budownictwie

Rekrutacja i dobór pracowników w budownictwie

Wstęp 1
Rozdział 1. Przemysł budowlany w Polsce. 2
1.1. Główne czynniki wpływające na rozwój i hamowanie przemysłu budowlanego w Polsce. 2
1.2. Nowe technologie w przemyśle budowlanym w Polsce. 13
1.3. Przemysł gipsowo-styropianowy. 27
Rozdział 2. Rekrutacja i dobór pracowników. 35
2.1. Pojęcie rekrutacji i doboru.. 35
2.2. Zasady i narzędzia rekrutacji. 36
2.2.1. Ogłoszenia prasowe. 40
2.2.2. Internet. 44
2.2.3. Bazy danych o kandydatach. 45
2.2.4. Szkoły i uczelnie. 46
2.2.5. Osoby polecane przez pracowników i współpracowników przedsiębiorstwa. 47
2.2.6. Agencje doradztwa personalnego. 48
2.2.7. Targi pracy 49
2.3. Zasady doboru. 50
2.3.1. Wstępna selekcja ofert. 51
2.3.2. Rozmowa wstępna. 52
2.3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie. 57
2.3.4. Testy i inne badania. 58
2.3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna. 60
2.3.6. Ostateczny wybór kandydata. 61
Rozdział 3. Analiza metody zatrudniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Styropol Sp. z o.o. 62
3.1. Prezentacja firmy. 62
3.2. Metoda Potentia. 70
3.3. Proces rekrutacji na przykładzie STYROPOL SP. Z O.O. 79
Zakończenie 82
Bibliografia 84