Archiwa tagu: Reklama społeczna

Reklama społeczna

Wstęp    2
Rozdział. I.  Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i istota reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    9
3. Etapy tworzenie i cele reklamy    18
4. Język w kampanii reklamowej    22
Rozdział II. Oddziaływanie reklamy społecznej na odbiorcę    29
1. Podział i nośniki reklamy społecznej    29
2. Wywoływanie emocji w reklamie    33
3. Różnorodność odczytu, znaczeń i interpretacji reklamy    38
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    46
Rozdział III. Niepełnosprawni jako temat kampanii społecznych    53
1. Kampania – Niepełnosprawni – normalna sprawa    53
2. Letnia kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”    60
3. Czy naprawdę jesteśmy inni? – jako największa kampania w Polsce    65
Rozdział IV. Trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze jako elementy kampanii społecznych    73
1.Cel i efektywność multimedialnej kampanii „Ostatni wyskok”    73
2. Trzeźwość jako elementy kampanii społecznych prowadzonych wśród kierowców    78
2.1. Kampania „Młodzi kierowcy”    79
2.2. Kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy!”    83
Zakończenie    88
Bibliografia    90
Spis tabel i rysunków    94

Reklama społeczna

WSTĘP 2
Rozdział pierwszy: REKLAMA JAKO KOMUNIKAT PERSWAZYJNY 4
1. Reklama jako forma masowego komunikowania 4
1.1. Podstawowe funkcje komunikatu reklamowego 6
2. Strategie oddziaływania reklamy 7
2.1. Rola cech nadawcy w komunikacie reklamowym 9
2.2. Wpływ cech kanału na odbiór komunikatu reklamowego 11
3. Socjotechnika w reklamie 13
4. Reklama a propaganda 17
Podsumowanie 19
Rozdział drugi: REKLAMA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE 21
1. Rola stylu życia w budowaniu komunikatu reklamowego 21
2. Znaczenie i funkcja grup odniesienia 23
3. Rodzina a kształtowanie zachowań nabywców 26
4. Stereotypy w reklamie 28
5. Podstawowe wizerunki kobiet i mężczyzn w komunikacie reklamowym 29
6. Zjawisko reklamy globalnej 32
Rozdział trzeci: MIEJSCE REKLAMY W MARKETINGU SPOŁECZNYM 36
1. Pojęcie reklamy społecznej 36
1.2. Różnice między reklamą społeczną i komercyjną 37
2. Egocentryzm reklamy społecznej 40
3. Rola badań w reklamie społecznej 43
4. Wpływ reklamy społecznej na kształtowanie się postaw 44
4.1. Postawy jawne i ukryte w reklamie społecznej 46
4.2. Skuteczność reklamy społecznej w zależności od specyfiki odbiorcy komunikatu 47
5. Marketing społeczny 49
5.1. Marketing społeczny a komercyjny 49
6. Cause related marketing ? marketing na rzecz sprawy 52
6.1. Analiza przypadku firmy American Express 55
7. Reklama społeczna a zagadnienie marketingu politycznego 58
8. Reklama społeczna promująca bezpieczny styl jazdy 59
9. Rola marketingu społecznego w kształtowaniu wizerunku organizacji 62
9.1. Reklama społeczna jako narzędzie public relations 62
9.1.1. Public relations a reklama 64
9.2. Rola i znaczenie organizacji non – profit 66
9.3. Reklama a względy etyczne 68
Zakończenie 71
BIBLIOGRAFIA 74