Archiwa tagu: Realizacja wydawnicza edycji magazynu branży poligraficznej

Realizacja wydawnicza edycji magazynu branży poligraficznej

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. WYDAWNICTWO JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO 6
1.1. Zorganizowanie i powołanie firmy wydawniczej do działania 8
1.2. Rozwój wydawnictwa 9
1.2.1. System zadań i celów 10
1.2.2. System organizacyjny 11
1.2.3. System finansowy 11
1.2.4. System zarządzania 12
1.2.5. System personalny 12
1.2.6. System marketingowy 12
1.2.7. Strategia systemowa 13
ROZDZIAŁ 2. MARKETING W WYDAWNICTWIE 14
2.1. Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstw 14
2.1.1. Makrootoczenie 14
2.1.2. Mikrootoczenie 16
2.2. Badania marketingowe 18
2.2.1. System wewnętrznych rejestrów i sprawozdań 18
2.2.2. Wywiad marketingowy 20
2.2.3. Obszar badań 20
2.2.4. Program badań 21
2.3. Segmentacja rynku 22
2.3.1. Kryteria segmentacji rynku 24
2.4. Strategia produktu 28
2.4.1. Jakość 30
2.4.2. Marka 30
2.4.3. Strona tytułowa 31
2.5. Wprowadzenie nowego tytułu na rynek 32
2.6. Strategia cenowa 36
2.7. Strategia dystrybucji 43
2.8. Reklama bezpośrednia 45
2. 9. Reklama prasowa 48
2.10. Poczta bezpośrednia (direct mail). 49
2.11. Promocja sprzedaży 49
2.12.Sprzedaż osobista 51
ROZDZIAŁ 3.  ORGANIZACJA REDAKCJI 53
3.1. Wydawca 54
3.2.Redaktor naczelny i zastępca 55
3.3. Redaktor prowadzący 55
3.4. Planowanie redakcyjne 55
ROZDZIAŁ 4. WIARYGODNOŚĆ INFORMACJI 57
ROZDZIAŁ 5. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 61
STRESZCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 65