Archiwa tagu: Rada pracowników

Rada pracowników

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp

Rozdział I.
Rada pracowników – ujęcie definicyjne
1. Istota, pojęcie i skład rady pracowników
2. Procedura powoływania rady pracowników
3. Obowiązki tworzenia rady pracowników
4. Zasady ochrony szczególnej członków rad

Rozdział II.
Ustawowy obowiązek powoływania rad pracowniczych
1. Obowiązki i tryb proceduralny powoływania w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe
2. Zasady wyboru rady pracowników w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe
3. Skład i kadencja rady pracowników

Rozdział III.
Uprawnienia rady pracowników
3.1. Zakres przedmiotowy uprawnień informacyjnych rady
3.2. Konsultacja – definicja, zakres i formy przeprowadzania
3.3. Sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez pracodawcę i prowadzenia konsultacji
3.4. Porozumienia pomiędzy pracodawcą i radą pracowników dotyczące informowania oraz konsultacji

Zakończenie
Bibliografia