Archiwa tagu: Rachunkowość jednostek w upadłości

Rachunkowość jednostek w upadłości

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ I.  ISTOTA UPADŁOŚCI    6
I.1. Cele i rodzaje upadłości    6
I.2. Przesłanki ogłoszenia upadłości    10
I.2.1. Zdolność upadłościowa w myśl przepisów „Prawo upadłościowe i naprawcze”      10
I.2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości    11
I.3. Organy i uczestnicy postępowania upadłościowego    16
ROZDZIAŁ II. PROCES POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I JEGO CHARAKTERYSTYKA    23
II.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości    23
II.2. Ogłoszenie upadłości i jej skutki    27
II.3. Przebieg postępowania upadłościowego    29
II.3.1. Upadłość obejmująca likwidację majątku    29
II.3.2. Upadłość z możliwością zawarcia układu    33
II.4. Zakończenie postępowania upadłościowego    38
ROZDZIAŁ III. RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTKI A PROCES UPADŁOŚCI    45
III.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości a rachunkowość jednostki    45
III.2. Księgowe skutki ogłoszenia stanu upadłości    48
III.2.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych    48
III.2.2. Sporządzanie spisu inwentarza    50
III.2.3. Wycena aktywów i pasywów    56
III.3. Obowiązki syndyka a rachunkowość upadłego przedsiębiorstwa    58
III.2.4 Sporządzenie sprawozdania finansowego    59
ZAKOŃCZENIE    68
BIBLIOGRAFIA    70