Archiwa tagu: Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa

Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I.  Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i przedmiot rachunkowości 4
1.2. Funkcje i zadania rachunkowości 6
1.3. Zasady rachunkowości 9
1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej 17
Rozdział II.  Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 23
2.1. Cele i rola rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa 23
2.2. Efektywność ekonomiczna w procesie gospodarowania 30
2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzędzie racjonalizujące decyzje przedsiębiorstwa 35
2.4. Controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa 50
Rozdział III.  Główne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym 56
3.1. Zagadnienia procesu rozwiązywania problemów decyzyjnych 56
3.2. Organizacja procesu decydowania 62
3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji 62
3.2.2. Rozwiązywanie problemów firmy 64
3.2.3. Procedury decydowania 67
3.3. Regulacja procesów ekonomicznych 71
3.4. Rachunkowość w procesie decyzyjnym 74
Zakończenie 78
Bibliografia 81