Archiwa tagu: Przetarg jako tryb zawierania umów

Przetarg jako tryb zawierania umów

Wstęp    3

Rozdział I.  Podstawowe zagadnienia związane z przetargiem    5
1.1. Pojęcie przetargu    5
1.2. Rodzaje przetargu    12
1.3. Ekonomiczny aspekt przetargu    22

Rozdział II. Charakter prawny poszczególnych etapów przetargu    25
2.1. Ogłoszenie przetargu    25
2.1.1. Czas i miejsce przetargu    25
2.1.2. Przedmiot i treść ogłoszenia    31
2.2. Składanie ofert przetargowych    34
2.2.1. Oferta przetargowa a zmiana warunków przetargu    34
2.2.2. Oferta w przetargu ustnym a oferta w przetargu pisemnym    37
2.2.3. Oferta częściowa    39
2.3. Wybór oferty, udzielenie przybicia, przyjęcie oferty    42
2.3.1. Przyjęcie oferty w przetargu pisemnym    42
2.3.2. Przyjęcie ofert w przetargu ustnym    44
2.3.3. Przybicie i wadliwość jego udzielenia    45
2.3.4. Zamknięcie przetargu bez wybrania oferty    49

Rozdział III. Dodatkowe elementy postępowania przetargowego    52
3.1. Wadium    52
3.1.1. Wadium jako zadatek    53
3.1.2. Wadium jako kara umowna    56
3.1.3. Postanowienia istotne umowy wadium    57
3.1.4. Wysokość i sposób uiszczenia wadium    58
3.1.5. Warunki zwrotu i przepadku wadium    60
3.2. Dodatkowe rokowania    66
3.2.1. Rokowania przed wyborem oferty    66
3.2.2. Zasady prowadzenia dodatkowych rokowań    68
3.2.3. Rokowania a list intencyjny    71
Rozdział IV.  Środki odwoławcze    74
4.1. Protest    74
4.1.1. Skutki prawne wniesienia protestu    77
4.1.2. Przykładowe przyczyny protestu    79
4.2. Odwołanie    80
4.2.1. Procedura postępowania odwoławczego oraz skutki prawne    80
4.2.2. Zespół arbitrów    82
4.2.3. Terminy i miejsce rozprawy    86
4.2.4. Cofnięcie odwołania    87
4.2.5. Rozprawa i jej zamknięcie    88
4.3. Skarga    90

Rozdział V.  Zakończenie przetargu    95
5.1. Wybór i przyjęcie oferty przetargowej a zawarcie umowy    95
5.2. Dopuszczalne rodzaje umów w zamówieniach publicznych    98
5.2.1. Umowa przedwstępna    98
5.2.2. Nieważność umowy    100
5.2.3. Odstąpienie od umowy    103

Zakończenie    105
Bibliografia    107
Akty prawne    109
Załączniki    111