Archiwa tagu: Promocja jako element strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa PSE

Promocja jako element strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa PSE

Wstęp 2
Rozdział 1. Zasady strategii marketingowej. 3
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. 3
1.2. Główne orientacje marketingowe 7
1.2.1. Orientacja produkcyjna 8
1.2.2. Orientacja sprzedaży 9
1.2.3. Orientacja marketingowa 10
1.2.4. Marketing strategiczny 12
1.3. Podstawowe zasady strategii marketingowej. 13
1.4. Modele formułowania strategii marketingowych. 18
1.4. Rodzaje strategii marketingowych. 20
Rozdział 2. Strategia marketingowa PSE – Wschód Sp. z o.o. 30
2.1. Misja i cele strategiczne firmy. 30
2.2. Przygotowanie analizy sytuacji. 33
2.2.1. Analiza  konkurentów i pozycji firmy. 33
2.2.2. Mocne i słabe strony. 35
Rozdział 3. Proces formułowania strategii marketingowej. 40
3.1. Określenie rynku docelowego. 40
3.2. Ceny regulowane. 42
3.2. Promocja produktu. 45
3.3. Obsługa klienta. 49
Rozdział 4. Ocena skuteczności i efektywności promocji. 53
Zakończenie 57
Bibliografia 59