Archiwa tagu: Promocja jako element marketingu mix w działalności firmy Elektrix

Promocja jako element marketingu mix w działalności firmy Elektrix

Wstęp 2
Rozdział I
Promocja jako element marketingu mix. 4
1.1. Istota promocji. 4
1.2. Funkcje instrumentów promocji. 6
1.3. Związki promocji z pozostałymi instrumentami marketingu mix. 7
Rozdział II
Instrumenty promocji oddziałujące na konsumenta. 10
2.1. Reklama. Istota i rodzaje reklamy. 10
2.2. Public relations. 24
2.3. Sponsoring. 32
Rozdział III
Instrumenty promocji oddziałujące na produkt. 38
3.1. Promocja sprzedaży. Istota promocji sprzedały i jej instrumenty. 38
3.2. Sprzedaż osobista. 42
Rozdział IV
Sposób wykorzystania instrumentów promocji w firmie ELEKTRIX. 48
4.1. Historia rozwoju firmy ELEKTRIX w zmieniającym się otoczeniu. 48
4.2. Działalność promocyjna firmy ELEKTRIX. 51
4.2.1 Programy promocji. 51
4.2.2. Promocja nakierowana na konsumenta. 52
4.2.3. Rozwój akwizycji. 54
Zakończenie 59
Bibliografia 61