Archiwa tagu: Procedury udzielania pomocy państwa w prawie wspólnotowym

Procedury udzielania pomocy państwa w prawie wspólnotowym

Wstęp    2
Rozdział. I Istota pomocy państwa    4
1. Pomoc udzielana przez państwo lub ze źródeł państwowych    4
2 Zakłócenie konkurencji, zakaz przyznawania pomocy publicznej    10
3 Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej.    15
4 Formy pomocy publicznej: programy pomocowe, pomoc indywidualna, pomoc indywidualna na restrukturyzację.    18
Rozdział II. Procedura wstępna    30
1 Wniosek o wydanie opinii przez prezesa UOKiK    30
2 Zawiadomienie komisji o planie przyznania pomocy przez  państwo, reguła standstill clause.    41
3 Faza badania wstępnego    45
3.1 Termin na wydanie decyzji przez komisję.    45
3.2 Kompetencje komisji w zakresie polecenia udzielania informacji    47
3.3 Możliwe rozstrzygnięcia    52
Rozdział III. Procedura formalnego dochodzenia    54
1 Termin na wydanie decyzji przez Komisję    54
2 Możliwe formy decyzji Komisji    56
Rozdział IV. Postępowanie nadzwyczajne    60
1 Procedura w sprawie bezprawnie przyznanej pomocy    60
1.1 Polecenie udzielenia informacji, ponaglenie, nakaz udzielenia informacji    60
1.2 Nakaz zawieszenia    63
1.3 Nakaz windykacji    64
1.4 Egzekucja od beneficjenta bezprawnie przyznanej pomocy przez państwo członkowskie    68
1.5 Termin zwrotu pomocy    73
1.6 Zaskarżenie decyzji Komisji    76
Rozdział V. Postępowanie w sprawie niewłaściwie wykorzystanej pomocy    80
1 Wszczęcie formalnego dochodzenia    80
2 Postępowanie w sprawie cofnięcia decyzji.    83
Zakończenie    86
Bibliografia    89
Spis tabel i rysunków    91