Archiwa tagu: Procedury celne

Procedury celne

Rozdział I  Cło – charakterystyka ogólna 3
1.1. Geneza i rozwój ceł. 3
1.2. Pojęcie cła. 18
1.3. Klasyfikacja ceł. 21
Rozdział II Regulacje ceł w prawie polskim 25
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce. 25
2.2. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 29
2.3. Unia celna. 30
2.4. Wspólna polityka handlowa i finansowa. 32
2.5. Polskie regulacje prawne zmierzające do integracji z przepisami Unii Europejskiej. 35
Rozdział III Przeznaczenie celne 40
3.1.Wprowadzenie towarów na polski obszar celny. 40
3.2. Pojęcie i rodzaje przeznaczeń celnych. 44
3.2.1. Dopuszczenie towaru do obrotu. 55
3.2.2. Skład celny. 58
3.3.3. Uszlachetnianie czynne. 66
3.3.4. Przetwarzanie towaru pod kontrolą celną. 76
3.3.5. Odprawa czasowa. 80
3.3.6. Uszlachetnianie bierne. 85
3.3.7. Wywóz. 92
3.3.8. Tranzyt. 94
Wnioski 99
Zakończenie 104
Bibliografia 106