Archiwa tagu: Problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na przykładzie „L”

Problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na przykładzie „L”

Wstęp 1
Rozdział 1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. 4
1.2. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw. 15
1.3. Prawne formy przedsiębiorstw. 24
1.4. Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności. 32
Rozdział 2. Istota i proces zarządzania w  Agencji Wydawniczo-Reklamowej ?L? 42
2.1. Charakterystyka działalności Agencji Wydawniczo-Reklamowej ?L?  42
2.2. Zdefiniowanie kluczowych pojęć. 44
2.3. Podejmowanie decyzji i funkcje zarządzania. 46
2.2.1. Planowanie. 49
2.2.2. Organizowanie. 49
2.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej. 50
2.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu. 50
2.2.5. Kontrola. 51
Rozdział 3. Problemy zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. 52
3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. 52
3.2. Problemy zarządzania w sytuacji kryzysowej 55
3.3. Problemy zarządzania Agencją Reklamową ?L? 58
3.4. Powstawanie konfliktów wewnętrznych jako jeden z problemów zarządzania (czynnik wewnętrzny). 67
3.5. Przykładowe konflikty w przedsiębiorstwie ?L? 72
Zakończenie 74
Bibliografia 76