Archiwa tagu: Polityka regionalna Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział І. Polityka regionalna Unii Europejskiej 4
1. Pojęcie regionu i definicja polityki regionalnej 4
2. Zasady i cele polityki regionalnej UE 17
3. Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej 24
4. Inicjatywy Wspólnotowe 26
5. Reforma Funduszy Strukturalnych – „Agenda 2000 31
Rozdział II. Rozwój polityki regionalnej w Polsce 38
1. Dostosowanie polityki regionalnej w Polsce do standardów europejskich 38
2. Polska polityka regionalna 41
3. Podstawy instytucjonalne polityki regionalnej 52
Rozdział III. Regiony Polski w świetle wyzwań integracyjnych 61
1. Programy przedakcesyjne 61
2. Kryteria podziału środków na wspieranie rozwoju regionalnego 65
3. Środki przedakcesyjne i ich rozdysponowanie 71
4. Transfery finansowe do Polski 78
5. Zagrożenia sprawnej absorpcji środków europejskich 83
Zakończenie 90
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 95

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp 1

Rozdział 1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej 3

Rozdział 2. Fundusze Strukturalne. 22

2.1. Cele Funduszy Strukturalnych UE 23
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER). 32
2.3. Europejski Fundusz Socjalny (FSE). 34
2.4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA). 36
2.5. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa. 37
2.6. Fundusz Kohezji (Spójności). 38

Rozdział 3. Reforma Funduszy Strukturalnych 2000-2006. 44

3.1. Nowe cele Funduszy Strukturalnych. 44
3.2. Nowe Fundusze Strukturalne. 48
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FEDER. 48
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny FSE. 49
3.2.3. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa IFOP. 49
3.2.4. Sekcja Orientacji FEOGA. 50
3.2.5. Sekcja Gwarancji FEOGA. 50
3.2.6. Fundusz Kohezji. 50
3.3. Procedury rozdysponowania funduszy strukturalnych 51

Rozdział 4. Fundusze Przedakcesyjne UE. 57

4.1. Pomoc przedakcesyjna. 57
4.2. PHARE. 59
4.3. Specjalny Program Przygotowawczy. 61
4.4. Przedakcesyjny Instrument Strukturalny ISPA. 62
4.5. Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD. 69

Zakończenie 76

Bibliografia 79

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Wstęp
Rozdział 1. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej
Rozdział 2. Fundusze Strukturalne
2.1. Cele Funduszy Strukturalnych UE
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER)
2.3. Europejski Fundusz Socjalny (FSE)
2.4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA)
2.5. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa
2.6. Fundusz Kohezji (Spójności)
Rozdział 3. Reforma Funduszy Strukturalnych 2000-2006
3.1. Nowe cele Funduszy Strukturalnych
3.2. Nowe Fundusze Strukturalne
3.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FEDER
3.2.2. Europejski Fundusz Socjalny FSE
3.2.3. Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa IFOP
3.2.4. Sekcja Orientacji FEOGA
3.2.5. Sekcja Gwarancji FEOGA
3.2.6. Fundusz Kohezji
Rozdział 4. Fundusze Przedakcesyjne UE
4.1. Pomoc przedakcesyjna
4.2. PHARE
4.3. Specjalny Program Przygotowawczy
4.4. Przedakcesyjny Instrument Strukturalny ISPA
4.5. Przedakcesyjny Instrument Wsparcia dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD
Zakończenie
Bibliografia