Archiwa tagu: Podstawy prawno-organizacyjne zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie X

Podstawy prawno-organizacyjne zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie X

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1.
PRAWNE PODSTAWY ZAKŁADANIA
I FUNKCJONOWANIA AGENCJI CELNYCH 5
1. PRZEDSTAWICIELSTWO W SPRAWACH CELNYCH 5
1.1. Formy prowadzenia agencji celnej 5
1.2. Agencja celna jako przedstawiciel w sprawach celnych 6
2. KONCESJONOWANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE AGENCJI CELNEJ 9
2.1. Warunki uzyskania koncesji 9
2.2. Wniosek o udzielenie koncesji 12
2.3. Postępowanie koncesyjne 14
2.4. Warunki koncesji 16
2.5. Zmiany w udzielonej koncesji 16
2.6. Cofnięcie koncesji 20
3. DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI CELNEJ 25
3.1 Kaucja gwarancyjna 25
3.2. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 31
3.3. Zakres działania agencji celnej 32
3.4. Upoważnienia 34
3.5. Ewidencja wykonywanych czynności 41
3.6. Odbieranie pism przez agencję celną 42
4. KONTROLA AGENCJI CELNYCH 43
5. AGENCI CELNI 46
5.1. Osoba agenta celnego. Wpis oraz skreślenie z listy agentów celnych 46
5.2. Egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego 50
ROZDZIAŁ 2.
PRAWNO-ORGANIZACYJNE ZASADY ZAKŁADANIA I FUNKCJONOWANIA AGENCJI CELNYCH NA PRZYKŁADZIE AGENCJI CELNEJ RUSAK LOGISTIC 53
1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI AGENCJI CELNEJ RUSAK LOGISTIC 53
2. CZYNNOŚCI JAKIE MUSIAŁA PODJĄĆ AGENCJA RUSAK LOGISTIC  W MOMENCIE WEJŚCIA W ŻYCIE KODEKSU CELNEGO 56
ROZDZIAŁ 3.
KIERUNKI ZMIAN W DZIAŁANIU AGENCJI CELNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PRZYSTOSOWANIA POLSKIEGO PRAWA CELNEGO DO NORM EUROPEJSKICH. 59
1.CELNE PROCEDURY GOSPODARCZE – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU. 59
1.1. Zmiany rozwiązań prawnych dotyczących procedury uproszczonej 66
2. UPROSZCZONE PROCEDURY CELNE JAKO STANDARD EUROPEJSKI W TEORII I PRAKTYCE. 68
2.1. Procedura odprawy czasowej (stan prawny na dzień 27.06.2000 r. ) 68
2.2. Procedura uszlachetniania czynnego (stan prawny na dzień 27.06.2000 r.) 70
2.3. Procedura uszlachetniania biernego 79
2.4. Procedura składu celnego (stan prawny na dzień 27. 06. 2000 r.) 84
2.5. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną: (stan prawny na dzień 28.06.2000 r. ) 87
3. AGENCJE CELNE PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 90
WNIOSKI 94
BIBLIOGRAFIA 97