Archiwa tagu: Podatek rolny i leśny

Podatek rolny i leśny

Wstęp 2
Rozdział 1. Pojęcie i zakres prawa podatkowego 4
1.1. Geneza prawa podatkowego 4
1.2. Właściwość organów podatkowych 6
1.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych 8
1.4. Źródła prawa podatkowego 14
Rozdział II. Podatek rolny 19
2.1. Podatek rolny w polskim systemie podatkowym 19
2.2. Przedmiot i podmiot opodatkowania 22
2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 25
2.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe 27
2.5. Zwolnienia i ulgi podatkowe 29
Rozdział III.Specyfika podatku rolnego i leśnego jako podatków lokalnych 36
3.1. Podatek rolny 36
3.1.1. Charakter podatku 37
3.1.2. Konstrukcja prawna 37
3.1.3. Przedmiot i podmiot opodatkowania 38
3.1.4. Zwolnienia i ulgi 42
3.2. Podatek leśny 45
3.3. Specyfika podatku rolnego i leśnego 49
Zakończenie 52
Bibliografia 54
Spis tabel i rysunków 57