Archiwa tagu: Plan zarządzania budynkiem mieszkalno-usługowym w Warszawie

Plan zarządzania budynkiem mieszkalno-usługowym w Warszawie

1. Wstęp 3
2. Stan prawny nieruchomości 3
3. Lokalizacja nieruchomości 4
4. Charakterystyka nieruchomości 5
4.1. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 7
4.2. Niezbędne remonty, modernizacje i inwestycje 8
4.3. Zarządzanie i użytkowanie nieruchomości 9
4.4. Podsumowanie i wnioski 9
5. Analiza rynku nieruchomości w Warszawie 9
5.1. Klienci – potrzeby i preferencje 10
5.2. Analiza sąsiedztwa i nieruchomości konkurencyjnych 11
5.2.1. Obiekty handlowo-usługowe 12
5.3. Podsumowanie i wnioski 12
6. Bieżąca analiza finansowa 13
6.1. Analiza finansowa za lata 2013 – 2015 13
6.2. Finansowanie remontów i modernizacji w analizowanym okresie, a także potencjalne źródła finansowania 14
6.3. Ustalenie wartości rynkowych lokali użytkowych 20
6.3.1. Wycena powierzchni sklepowej: 20
6.3.2. Ustalenie stopy dyskonta 20
6.4. Podsumowanie i wnioski 21
7. Analiza strategiczna 22
7.1. Analiza SWOT nieruchomości 22
7.2. Warianty postępowania 22
8. Ocena wariantów 23
8.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 23
8.2. Prognoza na lata 2016-2018 24
9. Plan realizacji wariantu II 28
9.1. Zagrożenia i działania naprawcze 28
9.2. Plan prac modernizacyjno – remontowych 28
10. Podsumowanie planu 29
11. Zastrzeżenia 30