Archiwa tagu: pisanie prac

Wpływ turystyki na kulturę spożywania napojów alkoholowych w Polsce

1. Wstęp 2
1.1. Wprowadzenie 2
1.2. Cel i metoda pracy 4
2. Historia alkoholu 8
2.1. Pojawienie się alkoholu (mity i legendy) 8
2.2. Historia procesu destylacyjnego 13
2.3. Napoje alkoholowe w Polsce 16
3. Polskie produkty alkoholowe znane za granicą 23
3.1. Wódki czyste 23
3.2. Wódki gatunkowe 24
3.3. Piwo 31
3.4. Likiery 35
4. Kultura spożywania napojów alkoholowych 42
4.1 Zmiany w turystyce krajowej od wejścia w struktury UE 42
4.2 Sposoby picia alkoholu a turystyka 44
4.3 Kanony picia alkoholu a turystyka 46
4.4 Motywy spożywania alkoholu 47
4.5 Dobór alkoholu do potraw 52
5. Podsumowanie 56
5.1 Wnioski 56
5.2 Bibliografia 59
5.3 Spis tabel 59
5.4 Streszczenie 59

Szkolenia pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. SZKOLENIE ELEMENTEM POLITYKI PERSONALNEJ. 4
1.1. Pojęcie i rodzaje szkoleń (definicja). 4
1.2. Efekty szkoleń i pomiar wyników 20
ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA GRUPY ZAWODOWEJ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 24
2.1. Specyfika pracy przedstawicieli handlowych 24
2.2. Profil kwalifikacyjny przedstawicieli handlowych 26
2.3. Szkolenia przedstawicieli handlowych jako składnik sukcesu firmy 38
2.4. Coaching jako forma rozwijania handlowców 40
ROZDZIAŁ III SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 48
3.1. Oferta szkoleniowa dla przedstawicieli handlowych (Charakterystyka polskiego rynku usług szkoleniowych) 48
3.2. Kryteria dobru firmy szkoleniowej 52
3.3. Metody szkolenia przedstawicieli handlowych 59
3.4. Efektywność szkoleń przedstawicieli handlowych 62
3.5. Ocenę efektywności szkoleń przedstawicieli handlowych 67
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 77
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW 78