Archiwa tagu: Personel hotelowy

Personel hotelowy

Wstęp. 3
Rozdział I. Hotel w ujęciu historycznym i prawno ? organizacyjnym. 5
1.1. Krótki zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów. 5
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza. 9
1.2.1. Warunki prawne. 17
1.2.2. Warunki materialne. 18
1.3. Wymogi kwalifikacyjne dla hoteli. 20
1.4. Wymogi kategoryzacyjne dla hoteli. 23
Rozdział II. Usługi hotelowe. 27
2.1. Podział i charakterystyka usług hotelarskich. 27
2.2. Systematyka usług hotelowych. 33
2.3. Pojęcie jakości usług hotelarskich. 36
2.4. Czynniki kształtujące jakość usług hotelarskich. 39
2.5. Systemy jakości. 42
2.6. Jakość usług hotelarskich a kategoryzacja zakładów hotelarskich. 49
Rozdział III. Personel hotelowy. 53
3.1. Rynek usług hotelarskich a zadania personelu. 58
3.2. Schemat opisu stanowiska pracy. 64
3.3. Sylwetka wzorowego hotelarza. 68
3.4. Relacja pracownik ? gość hotelowy. 72
3.5. Cykl obsługi gościa a personel hotelowy. 73
Zakończenie. 86
Bibliografia. 88