Archiwa tagu: Organizacja i zarządzanie przedsiebiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej np. przedsiębiorstwa POL-SPED

Organizacja i zarządzanie przedsiebiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej np. przedsiębiorstwa POL-SPED

WSTĘP 4
Rozdział l. GOSPODARKA A ZARZĄDZANIE FIRMĄ 9
1.1. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania firmą w warunkach gospodarki rynkowej 9
1.2. Struktura zarządzania firmą 15
1.3. Strategia firmy 20
1.4. Liderzy w firmie 30
Rozdział 2. GENEZA POWSTANIA AGENCJI CELNEJ POL-SPED S.C. W SZCZECINIE 35
2.1. Cel powstania firmy 35
2.2. Procedura powoływania i zakres działania Agencji Celnej 39
2.2.1. Rejestracja Agencji Celnej 39
2.2.2. Miejsce składania wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej Agencji Celne 40
2.2.3. Zakres działalności Agencji Celnej 41
2.3. Ogólna charakterystyka spółki cywilnej 44
2.4. Cel powołania oddziału agencji celnej POL-SPED w Małaszewiczach 50
2.5. Struktura organizacyjna i system zarządzania oddziałem agencji celnej 53
Rozdział 3. PROPONOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU FIRMĄ 57
3.1. Przesłanki i kierunki zmian w organizacji i zarządzaniu firmą 57
3.2. Polityka personalna 64
3.3. Poszukiwanie, szkolenie i ocena pracowników 67
3.4. Motywowanie pracowników 77
ZAKOŃCZENIE 81
BIBLIOGRAFIA 84
WYKAZ RYSUNKÓW 86