Archiwa tagu: Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi na przykładzie hotelu „Polonia-Metropol”

Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi na przykładzie hotelu „Polonia-Metropol”

Wstęp 4
Rozdział I. Warunki podejmowania działalności gospodarczej w hotelarstwie. 6
1.1 Warunki prawne 6
1.2. Warunki materialne 7
1.2.1. Sezonowość ruchu turystycznego 7
1.2.2. Rynek – segmentacja 8
1.2.3. Założenia programowe obiektu 9
Rozdział II. Prowadzenie działalności hotelarskiej 12
2.1. System klasyfikacji i kategoryzacji zakładów hotelarskich 12
2.2. Rodzaje usług hotelu 16
2.3 Schemat organizacyjny hotelu 18
2.3.1. Komórki funkcjonalne 23
2.3.2. Komórki usługotwórcze 26
2.3.3. Komórki pomocnicze 31
2.4. Współczesne kierunki rozwoju hotelarstwa 35
Rozdział III. Organizacja marketingu w hotelach 37
3.1. Produkt – kreowanie produktu turystycznego hoteli 39
3.2. Ceny w hotelarstwie 43
3.3. Kanały dystrybucji 45
3.4. Promocja produktu hoteli 47
3.4. Promocja produktu hoteli 48
Rozdział IV. Management w hotelarstwie 51
Bibliografia 54
Spis tablic 55
Spis rysunków 55