Archiwa tagu: Ocena wpływu działań marketingowych na kształtowanie się wyniku finansowego

Ocena wpływu działań marketingowych na kształtowanie się wyniku finansowego

Wstęp 3
Rozdział 1. Marketing usług bankowych 5
1.1. Obszary zastosowania marketingu 5
1.2. Konstrukcja marketingu usług bankowych 10
1.1.1 . Produkt bankowy 10
1.1.2 . Polityka cenowa banku 16
1.1.3 . Dystrybucja produktu bankowego 19
1.1.4 . Promocja w banku 22
1.1.5 . Personel bankowy 26
1.3. Proces zarządzania marketingowego 29
Rozdział 2. Charakterystyka działalności PKO BP S.A. 40
2.1. Historia PEKAO S.A. 40
2.2. Działalność PEKAO S.A. 45
Rozdział 3. Strategia marketingowa PEKAO S.A. 52
3.1. Rynek docelowy oraz pozycjonowanie produktu 52
3.2. Strategia cenowa 63
3.3. Strategia dystrybucji 66
3.4. Strategia komunikacji 71
Rozdział 4. Ocena wyników działalności Agencji 77
4.1. Bilans jako źródło informacji o sytuacji banku 78
4.2. Rachunek wyników jako podstawa analizy. 80
4.3. Analiza wskaźników finansowych 83
4.4. Obliczanie poziomu marż 84
4.5. Dynamika sprzedaży produktów bankowych 85
4.6. Analiza sytuacji finansowej Agencji 89
4.6.1. Analiza bilansu 89
4.6.2. Rachunek zysków i strat 92
Podsumowanie 98
Bibliografia 102