Archiwa tagu: Ocena pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Polkomtel S.A. w Białej Podlaskiej

Ocena pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Polkomtel S.A. w Białej Podlaskiej

Wstęp. 2
Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 4
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi. 13
1.3. Oceny pracownicze jako element zarządzania zasobami ludzkimi. 15
Rozdział II. Ocenianie pracowników. 18
2.1. Pojęcie oceny pracowników. 18
2.2. System ocen pracowników. 20
2.3. Kryteria ocen. 22
2.4. Przykładowe kryteria jakie mogą być stosowane do oceniania pracowników. 23
2.5. Schemat ocen. 27
2.6. Techniki i metody oceniania. 30
2.7. Procedura przeprowadzania oceniania pracowników. 32
2.8. Kwestionariusz oceny. 34
Rozdział III. System ocen pracowników w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A. w Białej Podlaskiej. 40
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. ? operatora sieci Plus GSM. 40
3.2. System okresowej oceny pracowników  w przedsiębiorstwie na przykładzie Polkomtel S.A. 45
3.3.Wdrażanie systemów okresowej oceny pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 50
3.3.1. Zasady przeprowadzania okresowych rozmów oceniających. 52
3.4. Efektywność systemu ocen. 52
Podsumowanie. 55
Załączniki. 57
Bibliografia. 67