Archiwa tagu: Nowoczesne zarządzanie sprzedażą

Nowoczesne zarządzanie sprzedażą

Wstęp 2
Rozdział 1. Zarządzanie: istota i podstawowe funkcje. 5
Rozdział 2. Sprzedaż: istota, podstawowe funkcje i formy. 13
Rozdział 3. Wybrane nowoczesne metody i  techniki sprzedaży. 29
3.1. Telemarketing – sprzedaż przez telefon. 29
3.2. Customer Relationship Management (CRM). 32
3.3. To below-the-line (BTL). 41
3.4. E-mailing. 44
3.5. Internet. 50
Rozdział 4. Perspektywy zarządzania sprzedażą. 57
4.1. Stara i nowa rola sprzedawcy. 57
4.2. Korzyści płynące ze stosowania nowoczesnych technik sprzedaży. 64
4.3. Przyszłość zarządzania sprzedażą. 72
Zakończenie 80
Bibliografia 82