Archiwa tagu: Narkotyki w życiu młodzieży szkół średnich

Narkotyki w życiu młodzieży szkół średnich

WSTĘP 3
1. PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY 5
1.1. Istota narkomanii 5
1.2. Społeczne uwarunkowania narkomanii 8
1.3. Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce 11
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 29
2.4. Teren i organizacja badań 33
3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 35
3.1. Charakterystyka próby badawczej 35
3.2. Analiza wyników badań 37
ZAKOŃCZENIE 47
ABSTRAKT 49
BIBLIOGRAFIA 51
ANEKS 1. 53
ANEKS 2. 57
ANEKS 3. 58