Archiwa tagu: Motywowanie zespołów pracowniczych na przykładzie systemów motywowania stosowanych w Tesco Polska Sp. z o.o.

Motywowanie zespołów pracowniczych na przykładzie systemów motywowania stosowanych w Tesco Polska Sp. z o.o.

Wstęp

Rozdział I
SYSTEM POTRZEB I MOTYWACJI CZŁOWIEKA W PROCESIE PRACY
– UZASADNIENIE PODSTAW  MOTYWACJI
1.1 Pojęcie motywacji w zarządzaniu
1.2 Teoria hierarchii potrzeb Maslowa
1.3 Dwuczynnikowa teoria Herzberga
1.4 Teoria potrzeby uzyskiwania osiągnięć McClellanda.
1.5 Style zarządzania charakteryzujące motywację osiągnięć – według Halla
1.6 Teorie motywacji skoncentrowane na zachowaniu

Rozdział II
NARZĘDZIA I ŚRODKI MOTYWACJI
1.1 Środki przymusu administracyjnego.
1.2 Środki zachęty perswazji

Rozdział III
MOTYWACJA W UJĘCIU ORGANIZACYJNYM
1.1 Wyodrębnienie motywatorów stosowanych w obserwowanej jednostce organizacyjnej
1.2 Analiza skuteczności narzędzi motywacyjnych na podstawie obserwacji wybranej komórki organizacyjnej w Tesco Polska Sp. z o.o.
1.2.1 Zastosowanie środków przymusu
1.2.2 Środki zachęty jako główny czynnik motywujący
1.2.3 Perswazja jako integrator celów motywującego i motywowanego

Rozdział IV
INTERPRETACJA WYNIKÓW OTRZYMANYCH W TOKU PROWADZONEJ OBSERWACJI I ANKIETY
1.1 Stopień zaspokojenia potrzeb w odniesieniu do  przyjętej hierarchii potrzeb
1.2 Ocena dotychczas stosowanych narzędzi motywacji

Rozdział V
PROPOZYCJA DOBORU NARZĘDZI MOTYWACJI W STOSUNKU DO STOPNIA ZASPOKOJENIA  OCZEKIWAŃ I POTRZEB

Podsumowanie
Bibliografia