Archiwa tagu: Motywowanie pracowników w sferze informacyjnej

Motywowanie pracowników w sferze informacyjnej

Wstęp 4
1. Pojęcie i systematyka teorii motywacji 7
1.1. Istota merytorycznych treści motywacyjnych 7
1.2. Systematyka teorii motywacji 13
1.3. Charakterystyka wybranych teorii procesów motywacyjnych 17
1.4. Wnioski 34
2. Zintegrowany model motywacji i funkcjonalne uwarunkowania systemu motywacyjnego 36
2.1. Charakterystyka i analiza zintegrowanego modelu motywacyjnego 36
2.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania systemu motywacyjnego 44
2.3. Wnioski 61
3.System informacyjny przedsiębiorstwa jako element wspomagający proces motywacyjny 64
3.1. Struktura i funkcjonowanie systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 64
3.2. Procedury pozyskiwania informacji w przedsiębiorstwie 73
3.3. Procedury gromadzenia, przetwarzania, opracowywania i dystrybucji informacji w przedsiębiorstwie 81
3.4. Wnioski 86
4.Informacyjne motywowanie pracowników w Polkomtel S.A. 88
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 88
4.2. Struktura organizacyjna Polkomtel S.A. 98
4.3. Założenia, funkcje i instrumenty motywowania stosowane w Polkomtel S.A. 101
4.4. Wnioski 112
Zakończenie 116
Bibliografia 120
Spis tabel 125
Spis rysunków 126