Archiwa tagu: Marketing w Internecie

Marketing w Internecie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MARKETING INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY „NOWĄ GOSPODARKĘ” 4
1.1. Istota marketingu internetowego 4
1.2. „Nowa gospodarka” i jej zakres 5
1.3. Wpływ Internetu na gospodarkę i życie społeczne 11
1.4. Wybrane narzędzia Internetu stosowane w marketingu 18
1.5. Znaczenie i zakres zastosowania sieci WWW w marketingu 21

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA W INTERNECIE 26
2.1. Działania promocyjne przedsiębiorstw 26
2.2. Narzędzia promocji w Internecie 30
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie siecią jako środkiem promocji 42

ROZDZIAŁ III. DYSTRYBUCJA ORAZ HANDEL W SIECI 45
3.1. Handel elektroniczny w Polsce 45
3.2. Transakcje w Internecie 49
3.3. Koncepcje marketingowe w handlu elektronicznym 52
3.4. Giełdy i przetargi w Internecie 55
3.5. Rozwój rynków elektronicznych 61

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 70

Marketing w Internecie

Wstęp 3
Rozdział 1. Internet – nowe medium komunikacji. 5
1.1. Powstanie i rozwój Internetu. 5
1.2. Rodzaje usług sieciowych. 7
1.2.1. World Wide Web. 7
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC. 13
1.2.3. FTP. 14
1.2.4. Telnet. 15
1.3. Internet jako źródło nowych szans dla marketingu. 15
Rozdział 2. Użytkownicy Internetu. 21
2.1. Charakterystyka użytkowników Internetu. 21
2.2. Cechy decydujące o zastosowaniu Internetu w marketingu. 29
Rozdział 3. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych. 36
3.1. Badania ankietowe. 37
3.1.1. Zalety ankiet elektronicznych. 37
3.1.2. Wady ankiet elektronicznych. 39
3.1.3 Metody dystrybucji ankiet w Internecie. 40
3.2. Listy dyskusyjne. 44
3.3. Badania oparte na wirtualnym wywiadzie zogniskowanym. 45
3.4. Dane wtórne. 46
3.5. Cookies. 47
Rozdział 4. Marketing w Internecie w praktyce. 49
4.1. Przesłanki prowadzące do modyfikacji działań marketingowych. 49
4.2. Segmentacja. 50
4.3. Produkt. 52
4.4. Sprzedaż i dystrybucja. 57
4.5. Specyfika kształtowania cen. 63
4.6. Promocja. 66
Zakończenie 77
Bibliografia 80