Archiwa tagu: Marketing usług w działaniu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

Marketing usług w działaniu przedsiębiorstw komunikacji miejskiej

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług komunikacji miejskiej. 3
1.1. Pojęcie, zakres i zasięg działania komunikacji miejskiej. 3
1.2. Pojęcie i charakter rynku komunikacji miejskiej. 4
1.3. Popyt na usługi komunikacji miejskiej. 9
1.4. Podaż w komunikacji miejskiej. 18
1.5. Interwencjonizm państwa na rynku komunikacji miejskiej. 33
Rozdział 2. Kształtowanie rynku komunikacji miejskiej. 46
2.1. Strategie marketingowe w komunikacji miejskiej. 46
2.2. Kształtowanie ceny za usługi komunikacji miejskiej. 48
Rozdział 3. Przykład standardów obsługi komunikacyjnej na przykładzie warszawskiej komunikacji miejskiej. 55
Rozdział 4. Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. 67
4.1. Zakres użyteczności badań marketingowych. 67
4.2. Organizacja badań marketingowych. 68
4.3. Techniki prowadzenia badań marketingowych 71
4.4. Wyniki badań marketingowych jako podstawa kształtowania rynku usług komunikacji miejskiej. 76
4.5. Badania marketingowe jako podstawa i przedmiot rozliczeń finansowych. 79
Bibliografia 82