Archiwa tagu: Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez działania public relations na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Public relations – zarządzanie reputacją firmy 5
1.1. Public Relations – instrument promotion-mix 5
1.2. Powstanie i definicje public relations 8
1.3. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie 12
1.4. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 16
1.5. Zakres działań public relations 21
1.6. Uwarunkowania prawne public relations 24

Rozdział 2. Skuteczność narzędzi public relations 28
2.1. Techniki tworzenia tożsamości firmy 28
2.2. Współpraca ze środkami masowego przekazu 36
2.3. Targi i imprezy promujące produkty firmy 39
2.4. Sponsoring i akcje charytatywne jako jedno z narzędzi public relations 42

Rozdział 3. Charakterystyka badanej firmy usługowej – zakładu optycznego VISSION EXPRESS 45
3.1. Powstanie i rozwój firmy 45
3.2. Produkty i klienci 48
3.3. Obecna sytuacja firmy 57

Rozdział 4. Public relations w tworzeniu tożsamości badanej firmy 60
4.1. Analiza narzędzi komunikacyjnych firmy na podstawie przeprowadzonego wywiadu 60
4.2. Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród klientów 63
4.3. Analiza problemów komunikacyjnych firmy 71
4.4. Próba oceny realizowanych działań 73

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Spis zdjęć 82
Spis wykresów 83
Załączniki 84