Archiwa tagu: Kształtowanie tożsamości i wizerunku firmy na podstawie kampanii wizerunkowej PKN ORLEN SA

Kształtowanie tożsamości i wizerunku firmy na podstawie kampanii wizerunkowej PKN ORLEN SA

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
ISTOTA PUBLIC RELATIONS 6
1.1. PUBLIC RELATIONS – INSTRUMENT PROMOTION-MIX 6
1.2. POWSTANIE I DEFINICJE PUBLIC RELATIONS 8
1.3. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WYWIERANIA WPŁYWU NA OTOCZENIE 12
1.4. KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPAMI JEGO OTOCZENIA 17
1.5. ZAKRES DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS 19
1.6. UWARUNKOWANIA PRAWNE PUBLIC RELATIONS 21
ROZDZIAŁ II.
TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 28
ROZDZIAŁ III.
KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA 31
3.1. POJĘCIE WIZERUNKU 31
3.2. RODZAJE WIZERUNKU 33
3.3. ELEMENTY WIZERUNKU 36
3.4. WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ 37
3.5. PROCES KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU 38
3.6. BUDOWANIE SYMBOLIKI NOWEJ FIRMY 46
3.6.1. Nazwa 46
3.6.2. Budowa symbolu firmowego 48
ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN 55
4.1. PUBLIC RELATIONS A CORPORATE IDENTITY 55
4.2. PROCES TWORZENIA NAZWY I ZNAKU GRAFICZNEGO 59
4.3. NAZWA EFEKTYWNYM NARZĘDZIEM MARKETINGU I PROMOCJI 67
4.4. KAMPANIA WIZERUNKOWA 73
WNIOSKI 80
BIBLIOGRAFIA 83