Archiwa tagu: Kreowanie nowego wizerunku firm telekomunikacyjnych

Kreowanie nowego wizerunku firm telekomunikacyjnych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. POWSTANIE I DEFINICJE PUBLIC RELATIONS. 4
1.2. KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPAMI JEGO OTOCZENIA 13
1.3. ZAKRES DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS 15
1.4. UWARUNKOWANIA PRAWNE PUBLIC RELATIONS 17
1.5. TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 23
ROZDZIAŁ II. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA. 25
2.1. POJĘCIE I ELEMENTY WIZERUNKU. 25
2.2. RODZAJE WIZERUNKU 27
2.3. WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ 30
2.4. PROCES KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU 32
2.4.1. Nazwa 38
2.4.2. Budowa symbolu firmowego 40
2.5. MARKETINGOWE INSTRUMENTY KSZTAŁTOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU. 46
ROZDZIAŁ 3. PUBLIC RELATIONS W TWORZENIU TOŻSAMOŚCI FIRM TELEKOMUNIKACJI STACJONARNEJ. 65
3.1. TECHNIKI TWORZENIA TOŻSAMOŚCI FIRMY. 65
3.2. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU. 70
3.3. TARGI I IMPREZY PROMUJĄCE PRODUKTY FIRMY. 71
3.4. SPONSORING I AKCJE CHARYTATYWNE JAKO JEDNO Z NARZĘDZI PUBLIC RELATIONS. 72
3.5. PRÓBA OCENY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ. 76
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 83