Archiwa tagu: Kontroling a rachunkowość zarządcza w polskich firmach

Kontroling a rachunkowość zarządcza w polskich firmach

Wstęp 1
Rozdział 1. Istota i zadania kontrolingu. 4
1.1. Kontrolingowa koncepcja zarządzania podmiotem gospodarczym. 4
1.2. Rodzaje  i funkcje  kontrolingu w firmie. 12
1.2.1. Kontroling operacyjny. 12
1.2.2. Kontroling strategiczny. 20
1.2.3. Kontroling marketingowy. 31
1.2.4. Kontroling finansowy 38
1.3. Narzędzia kontrolingu. 39
1.4. Planowanie w kontrolingu. 40
Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza i kontroling w kierowaniu firmą. 44
2.1. Organizacja rachunkowości zarządczej w jednostce gospodarczej. 44
2.2. Rola informacyjna rachunkowości zarządczej. 47
2.3. System kontrolingu jako narzędzie stabilizacyjne w działalności firmy. 53
Rozdział 3. Przykłady wdrożenia kontrolingu w polskich firmach. 56
3.1. Prezentacja firm. 56
3.1.1. Prezentacja przedsiębiorstwa REMONT. 56
3.1.2. Prezentacja Szpitala Rejonowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. 58
3.2. Opis funkcjonowania firm przed zastosowaniem kontrolingu. 60
3.3. Cele  wdrożeniowe. 60
3.4. Wdrażanie kontrolingu. 62
Rozdział 4. Kierunki rozwoju  kontrolingu w polskich firmach. 73
4.1. Związki logistyki i kontrolingu. 73
4.2. Wspomaganie decyzji logistycznych w relacjach z kontrolingiem. 76
Zakończenie. 79
Literatura. 81
Załącznik nr 1 ? spis aktów prawnych. 83
Załącznik nr 2 ? spis tabel. 84
Załącznik nr 3 ? spis wykresów. 85
Załącznik nr 4 ? spis schematów. 86