Archiwa tagu: Jawność działania organów samorządu terytorialnego

Jawność działania organów samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęcia jawności 5
1.1.Geneza prawa do informacji 5
1.2. Jawność jako warunek urzeczywistnienia prawa do informacji 8
1.3.Prawne aspekty tajności i jawności informacji 9
1.4.Źródła prawa do informacji w polskim prawie 10
1.5.Zasady państwa prawnego 14
1.6.Prawo Konstytucyjne do jawności informacji i odpowiedzialność. 21
Rozdział 2. Zasady jawności działania organów samorządu terytorialnego 34
2.1. Uregulowania prawne dotyczące jawności (ustawa o dostępie do informacji publicznej) 34
2.2. Dostęp do informacji publicznej ? Biuletyn Informacji Publicznej 39
2.3. Konieczność jawności w finansach publicznych 42
2.4. Jawność i przejrzystość finansów jednostek samorządu terytorialnego 48
2.5. Jawność finansów publicznych na przykładzie miasta Szczecin 51
2.6. Jawność działania władz a problem korupcji 60
Rozdział 3. Zakończenie 64
Bibliografia 67