Archiwa tagu: Istota i zakres zarządzania zasobami ludzkimi

Istota i zakres zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi. 6
1.1. Narodziny teorii zarządzania zasobem ludzkim. 6
1.2. Główne idee zarządzania zasobem ludzkim. 9
1.3. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi. 15
Rozdział 2. Rola i znaczenie planowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 19
2.1. Istota planowania personelu. 19
2.2. Diagnozowanie potrzeb kadrowych. 25
2.3. Prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich. 28
2.4. Rola informacji w planowaniu zasobów pracy. 31
Rozdział 3. Zasady i metody doboru pracowników. 34
3.1. Rekrutacja pracowników. 34
3.2. Proces selekcji pracowników. 39
3.4. Wady i zalety różnych form rekrutacji i selekcji. 41
Rozdział 4. Wprowadzenie do pracy i ocena pracowników. 44
4.1 Zasady wprowadzania na stanowisko. 44
4.2. Ocena pracowników. 45
4.3. Cele i metody ocen. 47
4.4.Kto powinien przeprowadzać oceny pracowników? 54
Zakończenie 58
Bibliografia 64