Archiwa tagu: Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych

Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE
Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe
2.1. AKCJE
2.2. PRAWA POBORU
2.3. OBLIGACJE
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE
2.6. WARRANTY
Rozdział 3. System giełdowy Warset
Rozdział 4. System obrotu giełdowego
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO
4.3. USTALENIE KURSU
4.4. OBRÓT DODATKOWY
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE
4.7. ROZLICZENIA
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Rozdział 5. Warunki dopuszczeń
5.1. RYNEK PODSTAWOWY
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY
5.3. RYNEK WOLNY
5.4. OBLIGACJE
Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA?
Zakończenie
Bibliografia
SPIS ILUSTRACJI
SPIS TABEL