Archiwa tagu: Fundusze Poręczeniowe i pożyczkowe na rynku usług finansowych

Fundusze Poręczeniowe i pożyczkowe na rynku usług finansowych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. STRUKTURA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH 6
1.1. Pojęcie i podział finansów 6
1.2. Funkcje finansów 10
1.3. Segmenty rynku finansowego 14
1.3.1. Rynek pieniężny i jego instrumenty 16
1.3.2. Rynek kapitałowy i jego instrumenty 19

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY PORĘCZENIOWYCH I POŻYCZKOWYCH 29
2.1. Fundusze Poręczeniowe 29
2.1.1. Pojęcie Funduszy Poręczeniowych 29
2.1.2. Cel przeznaczenia Funduszy Poręczeniowych 34
2.2. Fundusze Pożyczkowe 36
2.2.1. Pojęcie Funduszy Pożyczkowych 37
2.2.2. Cel przeznaczenia Funduszy Pożyczkowych 38

ROZDZIAŁ III. FUNDUSZE PORĘCZENIOWE W POLSCE 44
3.1. Stan funduszy poręczeniowych w Polsce 44
3.2. Struktura udzielanych poręczeń 48
3.3. Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego w dziedzinie udzielania poręczeń 54

ROZDZIAŁ IV. FUNDUSZE POŻYCZKOWE W POLSCE 60
4.1. Stan funduszy pożyczkowych w Polsce 60
4.2. Struktura udzielonych pożyczek 66
4.3. Charakterystyka funduszy pożyczkowych dokapitalizowanych w ramach SPO WKP 75

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88
SPIS WYKRESÓW 89