Archiwa tagu: Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej

Fitness jako współczesna forma rekreacji ruchowej

Wstęp 2
Rozdział 1: Wprowadzenie do problematyki fitness i systematyka form rekreacji ruchowej 4
1.1. Narodziny fitness 4
1.2. Początki ruchu fitness w Polsce 5
1.3. Etymologia słowa fitness 5
1.4. Definicje fitness 6
1.5. Rola fitness w czasach współczesnych 7
1.6. Główne formy rekreacji ruchowej – podział i charakterystyka 10
1.6.1. Rekreacja ruchowa 10
1.7. Fitness jako szczególna forma rekreacji ruchowej 15
1.7.1. Formy fitness 15
1.7.2. Komponenty treningu fitness 20
Rozdział 2: Metodyka fitness 21
2.1. Sprawność fizyczna 21
2.1.1. Kształtowanie sprawności fizycznej w toku zajęć fitness 21
2.1.2. Główne zagrożenia sprawności fizycznej 29
2.2. Sprawność psychiczna 31
2.3. Sposoby odżywiania 38
Rozdział 3: Analiza rynku fitness 44
3.1. Analiza udziału kobiet w rekreacji ruchowej 44
3.2. Rynek fitness w liczbach 46
Rozdział 4: Analiza i interpretacja ankiety dotyczącej uprawiania rekreacji ruchowej 50
4.1. Działalność Klubu „X” 50
4.2. Analiza i interpretacja wyników ankiety 54
Podsumowanie 60
Załącznik nr 1: „Ankieta dotycząca uprawiania rekreacji ruchowej w Klubie „X” 61