Archiwa tagu: finansowym i księgowym

Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i przedmiot leasingu. 4
1.1. Pojęcie leasingu. 4
1.1.1. Uczestnicy transakcji. 5
1.1.2. Umowa leasingu. 6
1.1.3. Obowiązki stron 7
1.2. Geneza leasingu. 8
1.3. Leasing w Polsce. 13
1.4. Rodzaje leasingu. 27
1.4.1. Leasing finansowy i operacyjny. 27
1.4.2. Leasing bezpośredni i pośredni. 30
1.4.3. Inne klasyfikacje leasingu. 31
Rozdział 2. Leasing w księgowości. 41
Rozdział 3. Leasing w prawie podatkowym 51
3.1. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego. 53
3.1.1. Leasing a najem. 53
3.1.2. Leasing a dzierżawa. 54
3.2. Leasing w świetle przepisów o podatku dochodowym. 55
3.3. Leasing w świetle podatku od towarów i usługi. 57
3.4. Problemy z ustaleniem obowiązku podatkowego VAT przy leasingu kapitałowym. 59
3.5. Inne problemy podatkowe związane z leasingiem. 66
Rozdział 4. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji. 71
4.1. Operacje bankowe. 71
4.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym. 76
4.3. Ocena opłacalności leasingu w porównaniu z zakupem majątku sfinansowanym kredytem. 77
4.4. Zalety i wady leasingu. 80
Zakończenie. 83
Bibliografia. 85
Spis tabel 87