Archiwa tagu: Działalność PKO S.A. w kredytowaniu przedsiębiorstw

Działalność PKO S.A. w kredytowaniu przedsiębiorstw

WSTĘP 1

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE WIADOMOŚCI NA TEMAT BANKU. 3

1.1. Definicje banku. 3
1.2. Rola banku. 5
1.3. Rodzaje banków. 7
1.4. Czynności bankowe. 9
1.5. Definicja kredytu. 12
1.6. Zasady udzielania kredytu. 17
1.7. Cechy umowy kredytowej. 25

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PKO S.A. 28

2.1. Historia PKO S.A. 28
2.2. Działalność PKO S.A. 31
2.2.1. Struktura organizacyjna Oddziału PKO S.A. 31
2.2.2. Oferta Banku 36
2.2.3. Wyniki Banku 49

ROZDZIAŁ III. KREDYTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W DZIAŁALNOŚCI PKO S.A. 63

3.1 Oferta kredytowa dla klientów instytucjonalnych PKO S.A. 63
3.2. Procedury obowiązujące przy udzielaniu kredytów przedsiębiorstwom 69
3.2.1. Warunki przyznania kredytu 69
3.2.2. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw 73
3.2.3. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych 76

3.3. Ocena jakościowa kredytów w przedsiębiorstwie 79

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 89
SPIS TABEL 91