Archiwa tagu: Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet państwa 4
1.1. Istota i funkcje budżetu państwa 4
1.2. Zasady budżetowe 7
1.3. Dochody budżetu państwa 9
1.3.1. Podział, klasyfikacja i struktura dochodów budżetu państwa 11
1.4. Wydatki budżetu państwa 13
1.4.1. Klasyfikacja i funkcje wydatków budżetu państwa 14
Rozdział II. Deficyt budżetowy 18
2.1. Istota, podział i źródła finansowania deficytu budżetowego 18
2.2. Przyczyny powstawania deficytu budżetowego 25
2.3. Skutki deficytu budżetowego 32
2.4. Deficyt budżetowy w krajach Unii Europejskiej 35
Rozdział III. Ocena wykonania deficytu budżetowego w latach 2000-2008 41
3.1. Przyczyny deficytu budżetowego w Polsce w latach 2000-2008 41
3.2. Realizacja deficytu budżetowego 46
3.3. Wnioski 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i wykresów 62