Archiwa tagu: Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w Polsce

Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje o cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce oraz jej kształt do 1989 roku 5
1.1. System kontroli 5
1.1.1. Różnica między kontrolą i nadzorem 5
1.1.2. Kontrola, jej zakres oraz kryteria 8
1.1.3. Struktura kontroli 11
1.2. Kształt cywilnej kontroli nad armią do roku 1989 15
Rozdział 2. Wpływ przemian  politycznych w Polsce w 1989 roku na cywilną kontrolę w wojsku 34
2.1. Propozycje kontroli cywilnej nad armią 34
2.2. Spory polityczne dotyczące kontroli cywilnej 66
Rozdział 3. Kontrola cywilna w wybranych krajach 71
3.1. Francja – model prezydencko-rządowy 71
3.2. Niemcy – model rządowo – parlamentarny 76
3.3. Stany Zjednoczone – model prezydencko-parlamentarny 81
3.4. Wielka Brytania – model rządowy 88
Zakończenie 95
Bibliografia 97