Archiwa tagu: Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego

Charakterystyka działalności kredytowej banku np. kredytu samochodowego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 4
1.1. Pojęcie i cechy kredytów 4
1.2. Funkcje kredytów 10
1.3. Klasyfikacja kredytów oraz ich charakterystyka 14
1.4. Wniosek kredytowy i jego elementy 27
1.5. Formy prawnego zabezpieczenia kredytu bankowego 28
1.6. Umowa kredytowa i jej elementy 29
ROZDZIAŁ II. PREZENTACJA BANKU PEKAO SA i JEGO OFERTY KREDYTOWEJ 32
2.1 Charakterystyka Banku Pekao SA 32
2.2 Pozycja Banku na polskim rynku usług bankowych 43
2.3 Oferta kredytowa Banku 45
ROZDZIAŁ III. KREDYT SAMOCHODOWY W BANKU PEKAO SA 49
3.1 Najistotniejsze cechy kredytu samochodowego 49
3.2 Warunki udzielania kredytu przez Bank 52
3.3 Badanie zdolności kredytowej 57
3.4 Umowa kredytu samochodowego 61
3.5 Koszty kredytu samochodowego 65
3.6 Prolongata 67
3.7 Wcześniejsza spłata kredytu 69
3.8 Tryb postępowania w przypadku nieterminowej spłaty kredytu 71
ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75