Archiwa tagu: Brytyjski rynek prasowy

Brytyjski rynek prasowy

Wstęp 4
Rozdział I. Brytyjski rynek prasowy 10
1. Media na rynku 10
2. Tworzenie prasy, działalność i finanse 17
3. Pozaprawne zagrożenia wolności prasy 26
Rozdział II. Zabezpieczenie wolności wypowiedzi jako podstawa wolności mediów 31
1. Pojęcie wolności wypowiedzi 31
2. Gwarancje prawne wolności prasy w Wielkiej Brytanii 35
Rozdział III. Prawnoprasowe gwarancje powszechnego dostępu do informacji 48
1. Sprawozdawczość sądowa 48
2. Parlament i wybory 70
3. Relacjonowanie poczynań egzekutywy i tajemnica państwowa 81
4. Dostęp do informacji dotyczących działalności władz lokalnych 99
5. Ochrona źródeł materiałów prasowych 103
Rozdział IV. Prawnoprasowe gwarancie ochrony obywateli 121
1. Zaufanie i prywatność 121
2. Zniesławienie 134
3. Instytucja skargi publicznej 157
4. Cenzura obyczajowa 170
Rozdział V. Prawo autorskie 195
1. Pojęcie prawa autorskiego 195
2. Przedmiot prawa autorskiego 196
3. Podmiot prawa autorskiego 204
4. Naruszenie prawa autorskiego 210
5. Działania dozwolone w odniesieniu do przedmiotów prawa autorskiego 214
6. Konsekwencje naruszeń 218
7. Prawo autorskie a wolność prasy 221
Zakończenie 224
Bibliografia 229