Archiwa tagu: Biznesowe negocjacje międzykulturowe we współczesnym świecie

Biznesowe negocjacje międzykulturowe we współczesnym świecie

Celem pracy będzie przedstawienie sposobu przebiegu negocjacji w biznesie na przykładzie obywateli Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

Wstęp

Rozdział I. Zróżnicowanie otoczenia kulturowego w biznesie

1.1. Definicja kultury

1.2. Elementy kultury

1.3. Typy kultury

1.4. Wpływ kultury na marketing na wybranych państwach

Rozdział II. Negocjacje międzynarodowe

2.1. Przyczyny wzrostu znaczenia negocjacji międzynarodowych

2.2. Bariery negocjacji międzynarodowych

2.3. Kulturowe zróżnicowanie stylów negocjowania

2.4. Główne obszary kulturowego zróżnicowania stylów negocjacji

Rozdział III. Negocjacje międzykulturowe w biznesie na przykładzie wybranych kultur

3.1. Dekalog negocjatora

3.2. Uczuciowość negocjacji

3.3. Umiejętność słuchania

3.4. Amerykańskie paradygmaty komunikacyjne i negocjacyjne

3.5. Negocjowanie po latynosku

3.6. Europejski styl negocjacyjny

3.6.1. Włosi

3.6.2. Niemcy

3.6.3. Francuzi

3.6.4. Brytyjczycy

3.6.5. Polacy

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

 1. Benedict R., Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005.
 2. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, PWN, Warszawa 2005.
 4. Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 5. Brdulak H., Brdulak J., Negocjacje handlowe, PWE, Warszawa 2000.
 6. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., i in., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 7. Cohen H., Wszystko możesz wynegocjować, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
 8. Doliński D., Specyfika kulturowa, “Aida-Media”, marzec 1998.
 9. Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. P. M. Minus, PWN, Warszawa 1995.
 10. Flejterski S., Ekonomia globalna, Difin, Warszawa 2003.
 11. Gesteland R.D., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2000.
 12. Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2001.
 13. Goban- Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia i telewizji, PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 14. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 15. Halin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2001.
 16. Hopfinger M., Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 17. Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 18. Kamiński J., Kulturowe uwarunkowania stylów negocjacji handlowych jako przedmiot badań, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1999, nr 1(39).
 19. Kotler P., Armstrong G., i in., Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 20. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 21. Micuła-Szwej M., Transakcje w handlu zagranicznym, „Nowy Przemysł”, 06/2001.
 22. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 23. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 24. Mroziewski M., Narodowe style zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2002, nr 9.
 25. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 26. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key-Text, Warszawa 2002.
 27. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 28. Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 2001.
 29. Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 1994.
 30. Spillan J.E., Konflikty kulturowe w joint-ventures jako bariera innowacji w międzynarodowym biznesie, SGH, Warszawa 1995.
 31. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 32. Sztucki T., Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 1999.
 33. Haman, J. Gut, Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt, Warszawa 2001.