Archiwa tagu: Bezrobocie wśród ludzi młodych – metody poszukiwania pracy

Bezrobocie wśród ludzi młodych – metody poszukiwania pracy

Wstęp 2
Rozdział I. Istota bezrobocia w Polsce 5
1.1. Problem bezrobocia w Polsce 5
1.2. Bezrobocie jako problem społeczny 13
1.3.       Zwalczanie bezrobocia 17
Rozdział II. Przyczyny, skutki i zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 26
2.1.        Młodzież jako grupa ryzyka na rynku pracy 26
2.2.        Przyczyny bezrobocia młodzieży 31
2.3. Długotrwałe bezrobocie młodzieży i jego konsekwencje 35
2.4. Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży 39
Rozdział III. Poszukiwanie pracy przez młodzież 43
3.1.       Bezrobocie w oczach młodzieży 43
3.2.       Mobilność młodzieży na rynku pracy 45
3.3.       Sposoby zdobywania pracy przez młodzież 48
3.4.      Ocena perspektyw młodego pokolenia na rynku pracy 54
Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 66