Archiwa tagu: Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Bezrobocie w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Wstęp
Rozdział I Teorie tłumaczące bezrobocie
1.1. Znaczenie bezrobocia
1.2. Naturalna stopa bezrobocia
1.3. Ekonomiczna interpretacja bezrobocia
1.4. Segmentacja bezrobocia według przyczyn jego powstawania
Rozdział II Bezrobocie w Polsce na tle wskaźników charakteryzujących ogólne przemiany w gospodarce
2.1. Bezrobocie w okresie 1990-1996
2.2. Bezrobocie – statystyczna charakterystyka okresu 1998-2001 i wnioski
2.2.1. Absolutne rozmiary bezrobocia
2.2.2. Stopa bezrobocia
2.2.3. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
2.2.4. Bezrobotni na terenach wiejskich
2.2.5. Absolwenci szkół ponadpodstawowych
2.2.6. Struktura bezrobocia
2.2.7. Bezrobotni według wieku
2.2.8. Bezrobotni według poziomu wykształcenia
2.3. Bezrobotni według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD)
ROZDZIAŁ III Proces transformacji  gospodarki polskiej a bezrobocie
3.1. Etapy transformacji polskiej gospodarki
3.2. Główne przyczyny narastania bezrobocia w Polsce w ocenie ekspertów Banku Światowego
ROZDZIAŁ IV Spór o metody walki z bezrobociem w latach 2000 ? 2001
4.1. Obraz sporu w publicystyce
4.2. Obraz sporu w rządzie
4.3. Propozycje Rządu jako wyraz kompromisu między poglądami a realiami politycznymi i ekonomicznymi
Zakończenie
Bibliografia