Archiwa tagu: Banki Spółdzielcze jako element systemu bankowego

Banki Spółdzielcze jako element systemu bankowego

Wstęp 1

Rozdział 1. Polski system bankowy 3

1.1. Tradycje polskiej bankowości 3
1.2. Transformacja ustrojowa sektora bankowego 5
1.3. Rodzaje banków w Polsce 19
1.4. Zadania i czynności wykonywane przez banki 23
1.5. Rola banku centralnego 26

Rozdział 2. System bankowości spółdzielczej 28

2.1. Organizacja sektora banków spółdzielczych w Polsce 28
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania banków spółdzielczych 31
2.3. Struktura organizacyjna i kompetencje organów BS 36
2.4. Restrukturyzacja bankowości spółdzielczej i BGŻ 40
2.5. Pozycja banków spółdzielczych w gospodarce rynkowej 45

Rozdział 3. Banki spółdzielcze na polskim rynku bankowym 50

3.1. Historia i tradycje ruchu spółdzielczego w Polsce 50
3.2. Procedury i produkty bankowe BS 53
3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych 56
3.4. Klienci banku spółdzielczego – współpraca BS z gminą 59
3.5. Rola BS w środowisku lokalnym 63
3.6. Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie 65

Zakończenie 73

Bibliografia 75

Spis tabel 77

Spis rysunków 78