Archiwa tagu: Badania kosztów pracy

Badania kosztów pracy

WSTĘP

I. ZNACZENIE KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE RYNKOWEJ
1.  Pojęcie i istota kategorii kosztów pracy
2.  Znaczenie kosztów pracy w polityce zatrudnienia
3.  Kategoria kosztów pracy w polityce społecznej
4.  Dotychczasowe oceny kosztów pracy w przemyśle

II. SPOSOBY BADANIA KOSZTÓW PRACY
1.  Klasyfikacja kosztów pracy
2.  Metody mierzenia i sposoby ewidencji  kosztów pracy
3.  Analiza kosztu pracy

III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA REMONTOWO PRODUKCYJNEGO ?BELMER? HTS-SA
1.  Historia powstania i rozwoju przedsiębiorstwa remontowo produkcyjnego
?Belmer? HTS-SA
2.  Wielkość i struktura zatrudnienia
3.  Organizacja i funkcjonowanie Działu  Spraw Pracowniczych

IV. ANALIZA KOSZTÓW PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE REMONTOWO PRODUKCYJNYM ?BELMER? HTS-SA
1.  Ukształtowanie kosztów pracy w wielkościach globalnych i relatywnych
2.  Płace oraz koszty pozapłacowe
3.  Tendencje zmian w strukturze kosztów pracy
4.  Możliwości racjonalizacji poziomu i struktury kosztów pracy

WNIOSKI
SPIS LITERATURY
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW