Archiwa tagu: Audyt i kontrola wykonania budżetu samorządowej jednostki budżetowej

Audyt i kontrola wykonania budżetu samorządowej jednostki budżetowej

WSTĘP 3

Rozdział 1
METODYKA PLANOWANI BUDŻETOWEGO 5
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 5
1.2. Zasady budżetowe 11
1.3. Sporządzanie planu finansowego jednostki budżetowej 16
1.4. Uchwalenie budżetu jednostki 19

Rozdział 2 24
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 24
2.1. Istota kontroli budżetowej 24
2.2. Kontrola budżetowa w kontekście problematyki zarządzania 28
2.3. Kontrola wewnętrzna w jednostce budżetowej 31
2.4. Audyt wewnętrzny 34

Rozdział 3 42
KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W GMINIE STARE BABICE 42
3.1. Zadania i organizacja jednostek 42
3.2. Dokumentacja dochodów i wydatków 44
3.3. Kontrola wykonania budżetu w 2004 roku 53
3.4. Ocena własna 57

ZAKOŃCZENIE 60

BIBLIOGRAFIA 61

SPIS TABEL 63