Archiwa tagu: Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wstęp

Rozdziała I. Istota systemu klasy ERP
1.1. Pojęcie i metodyka systemów klasy ERP
1.2. Pojęcie i znaczenie strategii ERP
1.3. Narzędzia wspierające proces wdrożeniowy systemu ERP
1.4. Polski rynek systemów ERP

Rozdział II. Funkcjonowanie systemu ERP
2.1. Proces przedwdrożeniowy (BPR)
2.2. Fazy wdrożenia systemu ERP
2.3. Praktyczne rezultaty wdrożenia systemu klasy ERP
2.4. System Informatyczny MES wykorzystywany przez przedsiębiorstwa produkcyjne

Rozdział III. Analiza wykorzystania systemu ERP na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego X
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
3.2. Funkcjonowanie systemu ERP w przedsiębiorstwie X
3.3. Analiza wykorzystania systemu ERP (na podstawie ankiety)
3.4. Wnioski z wdrożenia systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie X

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel